Två LO-förbund hoppar av

Det blir ingen gemensam LO-samordning i vinterns stora lönerörelse. Kommunal och Pappers hoppar av.

Vi är stora, starka och nu förbannade också. Vi klarar det här själva, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

22 oktober 2019 09:52

I måndags eftermiddag hade LO styrelsemöte för att ta beslut om de gemensamma lönekraven. På onsdag ska LO:s representantskap besluta om LO-samordningen och den spricka som kunde skönjas redan på förhand står nu klar, det blir inga gemensamma LO-krav som alla förbunden ställer sig bakom.

LO-förslaget innehåller en låglönesatsning, med ungefär liknande modell som tidigare avtalsrörelse. Men LO:s största förbund Kommunal saknar en extra satsning på de yrkesutbildade kvinnodominerade grupperna inom bland annat vården.

Vi vill få ta ut mer än det omhuldade märket, säger Baudin.

För lågt

Enligt Baudin minskar LO-förslaget löneskillnaderna mellan kvinnor och män med 0,1 procent. LO har ett gammalt mål om att fram till 2028 halvera löneskillnaderna mellan könen. Då blir det här förslaget alldeles för dåligt för Kommunals grupper, bara några fåtal kronor extra, anser Baudin.

Vi fick inget stöd alls från de andra LO-förbunden, säger han.

Att få till en LO-samordning syftar till att de 14 LO-förbunden ska ställa upp på varandras lönekrav och kunna sympatistrejka och stötta varandra för att nå lönemålen. Det är nu inte första gången LO misslyckas med att ena förbunden. 2016 var senast det sprack och även då stod Kommunal utanför, men lyckades då ihop med de kommunala arbetsgivarna få extra satsningar på utbildade undersköterskor.

Förståelse

På tisdagen var det få av de andra LO-förbunden eller LO självt som ville kommentera Kommunals avhopp, åtminstone inte officiellt. Men enligt vad TT erfar ställer sig även Pappers utanför samordningen. Det lilla LO-facket Pappers har redan tidigare gått ut hårt och krävt förhållandevis högre lönekrav.

Seko är ett av de övriga tolv förbunden som står bakom den i övrigt gemensamma linjen, men har full förståelse för Kommunals hållning.

"Till skillnad från Kommunal som vill satsa på enskilda grupper så är vår uppfattning att det måste göras breda satsningar för att minska löneskillnaderna, i synnerhet mellan kvinnor och män", skriver Sekos ordförande Valle Karlsson i en kommentar.

Låglönesatsning

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe är dock inte särskilt orolig för att det spruckna LO ska röra till lönerörelsen alltför mycket.

Jag tror inte att man ska vara särskilt orolig, märket har klarat sig tidigare, säger Weihe.

LO:s låglönesatsning är utformat som så att de som tjänar strax över 26 000 kronor i månaden eller mindre, ska få krontalspåslag, medan de som tjänar bättre ska få procentpåslag. Det gör att de lägre betalda får procentuellt högre påslag, en låglönesatsning helt enkelt.

Arbetsgivarna gillar som regel inte låglönesatsningar överhuvudtaget. Och en brytpunkt omkring 26 000 låter dessutom väl högt, anser Anders Weihe.

Då är det inte längre en låglönesatsning.

Fakta: LO:s lönerörelse

Den normala tågordningen i LO:s lönerörelse:

LO-styrelsen, bestående av LO-förbunden, pratar ihop sig om principerna för lönekraven för att om möjligt nå en gemensam hållning.

LO:s representantskap, mellan kongresserna det högst beslutande organet, beslutar om lönesamordningen.

Med samordningen i ryggen ska förbunden solidariskt ställa upp på varandras lönekrav och vara beredda att strejka för att hjälpa varandra i förhandlingarna gentemot arbetsgivarna.

Senare under hösten siffersätter LO lönekraven.

Flera av LO-förbundens nuvarande löneavtal löper ut sista mars 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT