Jag välkomnar självklart att man har lyckats trappa ned spänningarna mellan USA och Kina nu. Det är väldigt viktigt för att världshandeln ska fungera väl, säger Anna Hallberg till TT.

Fas 1-avtalet innebär i korthet att Trumpregeringen behåller merparten av de tullar som har införts på kinesiska varor under det tvååriga handelskriget. Men USA avstår från att införa nya tullar och halverar en del av de befintliga tullarna.

"Det finns frågetecken"

Kina lovar i utbyte mot detta bland annat att öka importen av varor och tjänster från USA från 130 miljarder till 330 miljarder och samtidigt avstå från valutamanipulation och öppna upp sin finansmarknad för amerikanska företag.

Löftet om ökad import av USA-varor till drygt 3 100 miljarder kronor till Kina kan få negativa konsekvenser för svensk industri, enligt Hallberg.

Det kan innebära att tillverkningsindustrin (i Kina) väljer amerikanska varor i stället för europeiska, säger hon.
Det finns frågetecken från Europas och Sveriges sida. Vad innebär detta för vår industri och den öppna fria handeln, där man ska välja de bästa varorna och de bästa priserna, tillägger hon.

Många bedömare tvivlar på att Kina klarar av att öka importen så mycket som avtalet säger. Hallberg vill inte uttala sig om det är realistiskt.

Men det är klart att det är väldigt stora belopp på bara två år och man måste fundera på om Kina mäktar med att öka importen så mycket och mäktar USA med att tillverka, producera och leverera så mycket, säger hon.

Handelsministern beklagar samtidigt att fas 1-avtalet innehåller en bilateral konfliktlösningsmekanism mellan USA och Kina utan referens till WTO-systemet.

Det ska inte vara starka ekonomier som kan sätta regelverket för världshandeln. Vi vill ha ett gemensamt regelverk för hela världshandeln, säger hon.

WTO går inte att använda

Trumpregeringen har sedan den tillträdde blockerat tillsättningen av nya domare i WTO:s appellationsdomstol. När det i december bara fanns en WTO-domare kvar innebar det att möjligheten att få en överprövning av handelskonflikter i WTO inte längre fungerar.

Bilaterala tvistlösningsmekanismer ser vi som ett steg tillbaka, i stället för att använda WTO. Nu går det inte att använda WTO, säger Hallberg

För att återupprätta WTO:s funktion som högsta rättsliga instans i världshandelssystemet har Hallberg bjudit in kollegor från en rad EU-länder – Danmark, Nederländerna, Tyskland, Finland och Tjeckien – till ett möte. Hon vill på detta möte ta fram förslag som ska hjälpa EU:s handelskommissionär att få fram förslag till WTO-reformer, vilket hon hoppas ska få USA att börja samarbeta i WTO-frågan igen.

Siktet är inställt på en ministerkonferens i WTO i Kazakstan i juni.

Nu har vi bara fem månader på oss, så det är ganska bråttom, säger Hallberg.