Swedbanks högriskkunder utlöste varningslarm

24 april 2019 19:36

Swedbanks högriskkunder utlöste 42 larm om penningtvätt i bankens interna övervakningssystem, rapporterar Svenska Dagbladet som tagit del av innehåll i den penningtvättsutredning som Finansinspektionen (FI) gjorde mot banken 2016. Men larmen rapporterades inte in till FI av bankens personal.

Därutöver hade Swedbank så dålig kännedom om sina högriskkunder att det kunde röra sig om brott mot penningtvättslagen.

”I 12 av 30 stickprov finner FI att Swedbank har inhämtat begränsat med uppgifter från kunden och att det baserat på befintliga uppgifter inte går att förstå bolagens syfte och art med affärsrelationen samt vad kundens affärsverksamhet egentligen går ut på", står det i utredningen enligt SvD.

När bristerna upptäcktes 2016 ville utredarna på FI gå vidare och antingen varna eller bötfälla banken. Men under sommaren 2017 ändrades FI:s inställning och slutligen landade man i en mjukare linje där banken friades och en slutskrivelse formulerades.

Swedbank väljer att kommentera saken skriftligt till SvD: ”Vi arbetar löpande med att förbättra våra processer kopplat till kundkännedom i takt med att regelverken förändras", heter det i en kommentar av kommunikationschefen Gabriel Franke Rodau.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT