Sviktande framtidstro i detaljhandeln

15 november 2019 06:17

Framtidstron inom både e-handeln och butikshandeln minskar, enligt Handelsbarometern från Svensk Handel.

För e-handeln faller framtidsindikatorn med 7,3 enheter i november. Indikatorn landar på 100,1, vilket är strax över den neutrala nivån på 100 och den lägsta siffran i år.

Butikshandelns framtidsindikator faller med 6,6 enheter till 96,3.

"Handlarna blickar förvisso fram mot jul och Black Friday, men det finns även en verklighet efter helgerna. Osäkerheten kring hur ett försvagat konjunkturläge kan komma att påverka den framtida försäljningen är också stor", säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT