Ekonomi Statliga Sveaskogs styrelse föreslår en utdelning på 1 100 miljoner kronor för fjolåret. Det innebär en höjning av utdelningen till staten med 200 miljoner kronor jämfört med året före, skriver skogsbolaget i ett pressmeddelande.

"Med tanke på snö, torka, bränder och barkborreangrepp i södra Sverige är det inget annat än ett mycket bra resultat", skriver Eva Färnstrand, ordförande för Sveaskog i bolagets årsredovisning.

Ett bra marknadsläge under 2018 medförde höjda priser på Sveaskogs produkter och bolagets operativa rörelseresultat landade på rekordnivån 1,4 miljarder kronor i fjol.