Svagare tillväxt i euroländerna

Fortsatt svagt i Tyskland. Och ny statistik indikerar en något svagare BNP-tillväxt i eurozonen.

22 november 2019 09:45

En svag återhämtning kan skönjas i den tyska ekonomin. Inköpschefsindex, en konjunkturmätare, för tillverkningsindustrin ligger fortsatt på låga nivåer men steg ändå till 43,8 i november från 42,1 i oktober, enligt IHS Markits månatliga mätningar.

Det samlade indexet för Europas största ekonomi, som även inkluderar tjänstesektorn, steg en aning, till 49,2, vilket är den högsta nivån på tre månader.

Ett index över 50 anses tyda på tillväxt.

För euroländerna som helhet sjönk index marginellt till 50,3, från 50,6 i oktober. Enligt IHS Markit tyder det på en BNP-tillväxt på 0,1 procent under det sista kvartalet, svagare än de 0,2 procent som blev facit för tredje kvartalet.

I Europas näst största ekonomi, den franska, låg det samlade inköpschefsindexet i det närmaste stilla på 52,7, där framför allt tillverkningsindustrin visade något bättre fart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters