Svag krona lyfter utlandsfonder

Den svaga kronan påverkar också svenskarnas fondsparande. I exempelvis global- och USA-fonder syns en tydlig positiv valutaeffekt.

Det är bra att ha i åtanke när man väljer fonder, enligt sparekonomen.

24 maj 2019 06:55
Att valutaförändringar har stor effekt på vår totalavkastning har varit tydligt de senaste åren då kronan har försvagats kraftigt gentemot majoriteten av världens valutor, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

När man, antingen direkt eller genom en fond, äger aktier som är noterade på en utländsk börs sparar man samtidigt i utländsk valuta. Särskilt i fonder med placeringar i amerikanska dollar är de senaste årens valutaeffekt tydlig.

USA-fonder har i snitt avkastat 125 procent de senaste fem åren och globalfonder, med 50–60 procent av placeringar i amerikanska aktier, har i snitt gett en avkastning på 87 procent under samma period. Omkring en tredjedel av avkastningen är en ren effekt av att den svenska kronan har försvagats.

Variation i sparandet

Johanna Kull anser att de senaste årens utveckling sätter ljuset på vikten av att bredda sitt sparande även när det kommer till valuta.

Vi pratar ofta om vikten av diversifiering i sparande och det gäller även valutor, säger hon.

När man talar om placeringar i andra valutor pratar man ofta i termer av att det finns en inbyggd risk kopplat till svängningar i valutakurser.

Det är lika mycket valutarisk att enbart investera i svenska kronan. Om man bara sparar i Sverigefonder har man köpt en ganska smal del av världen, säger Johanna Kull.

Samtidigt har flera svenska exportföretag fått en skjuts av den svaga kronan vilket har påverkat dessa bolags aktiekurser positivt. Men, enligt Johanna Kull, går det inte att jämföra med valutaeffekten i global- och USA-fonder.

Globalfonder och USA-fonder är populära bland svenska sparare. Men av de som enbart sparar i aktier är många sämre på att sprida sina risker när det gäller valuta.

Svårt att förutspå

Av Avanzas kunder är det tre av tio aktiesparare som äger utländska aktier och som därmed gynnats i sitt sparande av att kronan försvagats.

Aktiespararna är mer hemkära. De skulle kunna lära av fondspararna, alternativt komplettera sin aktieportfölj med en globalfond för att få lite fler ben att stå på, säger Johanna Kull.

Men hon tycker samtidigt inte att en vanlig sparare ska styra sitt sparande utifrån förväntningar på hur kronkursen kommer att utvecklas.

Valutakurser är notoriskt svåra att förutspå. Man ska inte räkna med att få samma valutaeffekt de kommande fem åren som det har varit nu. Men för ett långsiktigt hållbart sparande bör man ha en sparportfölj med både globalfonder och Sverigefonder, säger Johanna Kull.

Har du inte någon globalfond i dag kan det vara en idé att börja spara i en sådan, anser hon.

Då får du en bättre bredd av bolag och utöver det får du en bättre valutadiversifiering, säger Johanna Kull.
Fakta: Svag svensk krona

En dollar kostar i dagsläget omkring 9:65 kronor. Så dyr har dollarn inte varit, i svenska kronor mätt, sedan 2002.

En euro kostar runt 10:75 kronor. Senast euron låg på den nivån var sommaren 2009.

(Kronkurs per 23 maj 2019.)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Wande/TT