Större framtidstro hos butikerna

15 oktober 2019 06:25

Framtidstron bland de fysiska butikerna ökar och främst är det dagligvaruhandeln som är optimistisk. E-handlarna har däremot tappat lite av tron på framtiden, enligt Handelsbarometern från Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för de fysiska butikerna, som sammanfattar framtidstro gällande antal anställda, försäljning och kommande lönsamhet, ökar med 2,0 enheter till 102,9 i oktober månads Handelsbarometer.

E-handlarna tror enligt barometern fortfarande på en hög framtida försäljning men är mindre optimistiska när det gäller lönsamhetsutsikterna. Den sammanfattade Framtidsindikatorn för e-handlarna minskar med 9,1 enheter jämfört med septembermätningen och landar på 107,4.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT