Ekonomi Småhuspriserna steg med närmare 2 procent under perioden augusti–oktober 2018, jämfört med den föregående perioden maj–juli, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

På årsbasis är prisuppgången något lägre – 1 procent jämfört med samma tremånadersperiod i fjol.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna har priserna stigit i 14 av Sveriges 21 län. Största prisuppgången om 6 procent återfanns i Gotlands och Kalmar län. I Stockholms, Dalarnas, Jönköpings och Västernorrlands län sjönk priserna med 1 procent.

Snittpriset för ett småhus var närmare 2,9 miljoner kronor mellan augusti och oktober, enligt SCB.