Politikerna: Ska inte skapa splittring

Centerpartiet och Moderaterna har haft motsatta åsikter i frågan om detaljplanen för Brunnsparken, men det är inget som ska skapa splittring i Alliansen. ”Vuxna människor ska kunna komma överens”, säger Börje Natanaelsson (M), kommunalråd.

11 februari 2019 20:00

Moderaterna som tidigare styrde kommunen med Socialdemokraterna var med och drev igenom den omdiskuterade detaljplanen som tillät byggen i östra delen av Brunnsparken. Ulric Nilsson (C), nu kommunalråd men som tidigare var i opposition, var en av många kritiker till byggplanerna. Han förvånas inte över Mark- och miljödomstolens dom, och nu senast Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ta upp den till prövning.

– Det är logiskt. Det är väl nästan så att väljarnas dom i valen varit skarpare än mark- och miljödomstolens dom. Det ena är en folklig dom och det här är en juridisk dom, och de går åt samma håll, säger han.

Hur tycker du att man ska gå vidare nu?

– Det är ingen ordentlig analys gjord av hur den här domen påverkar andra detaljplaner som håller på att arbetas fram, jag tänker på Trädgårdsmästeriet och Reningsverket till exempel. Men om du syftar på detaljplanen för Vimman så gäller den fortfarande, så det går att bygga enligt den.

– Nu kommer Alliansen titta på det här tillsammans, men var jag själv står är ganska glasklart, säger han.

Men du var ändå med på ett förslag om ett bygge fast i mindre omfattning?

– Ja, men det var en kompromiss. En möjlighet att komma framåt som hade varit bättre. Men det utslag som kommit nu från mark- och miljödomstolen är det bästa, det är min personliga uppfattning.

Inte heller Börje Natanaelsson är förvånad över domstolens utslag.

– Det var väntat.

Han har inte tagit ställning till hur han vill att man nu går vidare. Men detaljplanen som ger möjlighet till två punkthus mitt framför Birkagården är han inte förtjust i.

– Den är inte bra, det var därför vi började med en ny detaljplan.

Samtidigt framhåller han att de behöver byggas i Söderköpings innerstad för att stadskärnan ska få ett större underlag.

Är det här något som kan skapa splittring i Alliansen?

– Nej, det tror jag inte. Det finns med i plattformen för Alliansen, och i det avtal vi gått in i.

Innebär det att ni lovat att inte driva frågan vidare?

– Nej, i princip att vi ska låta domstolen komma fram till ett resultat, och det har den gjort nu. Sen få man komma överens om något, och vuxna människor ska kunna komma överens.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim