Öppning enligt plan

Nu har kanalbolaget genomfört en undersökning efter jordskredet vid kanalen i början på april. Nu ska pålning inledas och man bedömer att kanalöppningen den 2 maj kommer att ske som planerat.

17 april 2018 15:00

Det var alltså den 5 april som ett jordskred inträffade på den norra kanalbanken av Göta kanal i höjd med Tegelbrukets sluss. Det hade alltså inte en direkt koppling till de stora renoveringsarbeten av kanalbanken som pågår men området har dåliga markförhållanden vilket ju är orsaken till den stora renovering som alltså nu sker under Göta kanal 2.0. I samband med skredet beslutade AB Göta kanalbolag att spärra av området och genomföra en geoteknisk undersökning.

Nu har resultatet av denna kommit och den visar att man kan undvika oönskade konsekvenser som till exempel uppskjuten premiär av kanalöppningen.

– Underökningen visar att kanalbanken i det drabbade området behöver stärkas, men det kommer inte att påverka öppningen av kanalen för säsongen, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag i en kommentar.

Under måndagen påbörjas pålningsarbeten för att förstärka och stabilisera kanalbanken i området: man räknar med att detta kommer att ta cirka två veckor. 50 till 70 granpålar kommer att pressas ner i marken och under denna tid kommer området att vara avspärrat.

– Säkerheten är oerhört viktig för oss därför kommer området nu att spärras av helt under det pågående arbetet för att ge maskinerna det arbetsområde de behöver, säger Roger Altsäter som också konstaterar att de övriga renoveringsarbeten som gjorts under vintern också är avslutade.

– Vi kommer att avsluta arbetet med den nya kanalbanken enligt planerna och återupptar dem igen efter kanalsäsongen. Nu ser vi fram emot invigningen den 2 maj och den 187:e kanalsäsongen, avslutar Roger Altsäter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa