Serviceförvaltningen har tagit fram en lekplan för avveckling, upprustning och utveckling av stadens lekplatser och enligt den ska två lekplatser stängas i Tyketorp och en ny, mer central i området, byggas. Planen var att den nya lekplatsen, som ska ligga på Ängsgatan och har en budgetram på två miljoner kronor, skulle invigas under 2019. Om det blir så är nu oklart.

– Det har avsatts pengar till det, men just nu befinner sig Söderköping i en svår ekonomisk situation, och en del av det bottnar sig i att vi måste göra investeringar. Vi vill se hur ekonomin ser ut efter tertial ett (första tredjedelen av året, reds. anm.) innan vi säger "kör igång". Det ska bli en ny lekplats, men om det blir i år eller nästa år det kan jag inte säga, säger Inga-Lill Östlund (L), ordförande i servicenämnden.

Hur är statusen på de nuvarande lekplatserna i Tyketorp?

– Statusen är inget vidare, men de är inte farliga. Men vi lägger inte ner några pengar på att rusta dem.

Lillmarie Jonsson (MP) yrkade på att ge serviceförvaltningen startbesked för att ta fram en projektering för byggnation, samt att genomföra entreprenaden om projektkostnaden ryms inom budgetramen. Hon fick medhåll av Socialdemokraterna som reserverade sig mot majoritetens beslut.

Frågan väntas tas upp på nytt i juni.

Fotnot: Det är lekplatserna på Backgatan och Höjdgatan som ska avvecklas och ersättas.