Mer återvinns med nya tunnor

Kommunen presenterar nu siffror efter införandet av flerfackstunnor som visar att återvinningsgraden ökat väsentligt.

12 december 2018 15:00

Det var i september som Söderköpings kommun började byta ut soptunnorna till flerfackskärl – detta för att öka återvinningen genom källsortering. Hela 9000 flerfackskärl kördes totalt ut till kommunens olika delar och hela 94 procent av kommunens åretrunt-boende hade också valt det gröna alternativet: två flerfackskärl med matavfallskorg och fack för glas, pappersförpackningar, tidningar, plast, metall och brännbart.

Systemet har alltså varit igång i några månader och nu presenterar kommunen siffror för november som är glädjande från VA och Renhållnings perspektiv. Ett exempel är återvinningen av pappersförpackningar. I en jämförelse med november förra året har den ökat från 13 ton till 27 ton, alltså mer än en fördubbling.

– När vi fick siffrorna jublade hela kontoret! Ökningen av insamlade förpackningar har skjutit som en raket rakt upp i luften, kommenterar Theres Stark, VA och Renhållningschef på Söderköpings kommun i ett pressmeddelande.

– Det är visserligen bara siffrorna för den första månaden med flerfackstunnor, men vi vill ge en stor applåd till alla som bidragit till den här fantastiska ökningen!

Även inlämningen av plast har i det närmaste fördubblats: från sex ton i november 2017 till elva ton i november i år. När det gäller mängden sopor som går till förbränning, något man alltså vill minska har denna sjunkit från 305 till 215 ton och man har under november kunnat sortera ut 47 ton matavfall som därefter gått till biogasproduktion i Linköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa