När torkan slog till förra sommaren var ridskolan snabb att agera för att spara på fodret. Stråfodermängden drogs ner och nya hagar fick anläggas för att spara på tillgången av gräs till höstens verksamhetsstart. Trots det innebar torkan en extra kostnad för foder på cirka 60 000 kronor, och det är den summan som föreningen sökt stöd för.

– Vi tyckte vi gjorde allt vi kunde, säger Gunilla Melin, ridskolechef.

Flera kommuner, bland annat Norrköping, har beslutat att ge ekonomiskt stöd till ridskoleverksamheterna. Enligt Gunilla Melin ligger det sökta beloppet några tusen kronor lägre än vad motsvarande förening skulle ha fått i bidrag i Norrköping.

Artikelbild

| Trots flera åtgärder vid fjolårets extrema torka har ridskolan fått lägga ut 60 000 kronor extra på foder. Pengar som Gunilla Melin, ridskolechef, hoppats att kommunen skulle stötta med.

– Det visar att jag inte ligger fel i min uträkning, säger hon.

Inga-Lill Östlund (L), ordförande i servicenämnden, motiverar beslutet med att problemen som uppstått till följd av foderbristen inte är kommunal angelägenhet. Hon menar att kommunen måste renodla sitt uppdrag och att det handlar mer om en princip än om pengar.

– Foder måste en ridklubb klara själva. Vi har ett antal ställen där folk får komma och rida och de har lika stora svårigheter att få ekonomi efter en sådan här sommar. Att det kommer somrar som regnar bort eller med svår torka vet vi och är något som de måste ha beredskap för.

– Sen är det ju inte så att vi inte stöttar ridklubben utan de är den förening som får högst föreningsbidrag av alla i kommunen, fortsätter hon.

Artikelbild

| Alla elever har fått hjälpa till att väga höet för att säkerställa att ingen häst får för mycket.

Pia Dingsten (S) yrkade dock på att servicenämnden skulle bevilja ansökan om ett engångsstöd till ridskolan. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut.

Så fort Söderköpings ryttarsällskap fick beskedet valde de att överklaga. Utan bidraget är de rädda för att tvingas dra ner på verksamheten.

Artikelbild

| Gunilla Melin skulle behöva anställa mer personal men är nu rädd för att tvingas dra ner på verksamheten i stället.

– Vi har gjort en vinst på 50 000 kronor 2018, men det är inte mycket pengar i sammanhanget, och det beror på att vi varit färre personal än vi ska. Vi orkar inte ett år till på den bemanning vi har, säger Gunilla Melin.

Argumentet att andra hästverksamheter också har det tufft efter foderbristen har hon svårt att förstå och menar att ridskolan visst är en kommunal angelägenhet.

– Vi är den enda ridskolan i kommunen med den bredden vi har. Vi har Hamra dagcentral och Grön rehab som är här flera dagar i veckan.

Föreningen har redan höjt både stallhyran och ridavgiften efter torkan och nu är snart smärtgränsen nådd för hur mycket de kan höja.

– Jag vill att alla ska ha en möjlighet att ta del av det här, och då är det synd om det blir för dyrt.