Nyhetsbyrån Siren har gått igenom SCB:s räkenskapssammandrag för turistverksamhet i kommunerna 2015. Här kan utläsas att skillnaderna är stora, listan toppas av Malå (691 kronor per invånare) följt av fem ytterligare norrlandskommuner.

– De som har riktigt stora kostnader har också många gånger stora intäkter, som Arvidsjaur och Jokkmokk. Oftast handlar det om anläggningar av olika slag, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Nyhetsbyrån Siren.

På sjunde plats i riket kommer Valdemarsvik: där är kostnaden per kommuninvånare 462 kronor per år. Söderköping å sin sida hamnar på plats 32 med en årskostnad per invånare på 295 kronor, en ökning sedan 2000 med 185 kronor. Å andra sidan är denna kostnad något lägre än 2014 då turismen kostade 302 kronor.

Artikelbild

– Vi satsar på våra styrkeområden: S:t Anna, Söderköping, Göta kanal och naturturism, berättar Malin Amnér, turismstrateg i Söderköpings kommun.

– Vi har också fokus på event och evenemang som kommunen på olika sätt är involverade i. Sedan är det klart att det är en hel del destinationsmarknadsföring och annonsering samt en mottagandeapparat med turistbyrå och annat.

De här siffrorna speglar nettokostnaden och avser kommunal turistverksamhet samt verksamhet i annan regi. Det finns också många olika sätt att lösa turism i kommunerna: i 35 kommuner är nettokostnaden noll. Det kan då handla om att kommunerna inte driver egen turistverksamhet, eller att kostnaderna gömmer sig i annan verksamhet.

– Som kommun jobbar man på många olika sätt med turism. Det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar för de företag som finns inom besöksnäringen på orten, säger Anders Gunnarsson, sakkunnig i näringslivsfrågor på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.

Även Malin Amnér menar att det är viktigt att se betydelsen av turismen i bred mening även om det kan vara svårt att sätta en konkret siffra på vinsterna på kort sikt.

– Besöksnäringen genererar arbetstillfällen för unga och nyanlända till exempel, dessutom är vinsterna lokala. Att vara ett intressant besöksmål ger också ökad inflyttning och företagsetableringar vilka kommer kommunen tillgodo.

Under 2015 gjordes en oberoende rapport om turistorganisationen i Söderköping och den följs nu upp.

– Vi håller just nu på med att ta fram en turismstrategi där det ska framgå hur vi ska organisera arbetet tillsammans med näringslivet. Det handlar också om hur vi ska förhålla oss till den regionala besöksstrategin som vi samarbetar med och klargöra rollfördelningen, berättar Malin Amér som tillägger att strategin ska vara klar under 2017.

011-200 472