De är fortsatt intresserade av att bygga

"Vi tycker det är synd att vi inte kan genomföra planerna på seniorboende i Söderköping", säger Mårten Lilja, affärsområdeschef och vice vd på Riksbyggen. Men diskussionerna med kommunen ska fortsätta.

11 februari 2019 20:00

Planförslaget som nu upphävts innebar att sju flerbostadshus mellan Eriksvik och Storån skulle byggas. Totalt skulle det bli cirka 90 lägenheter, vara 30 skulle byggas av Riksbyggen. Planen var att det skulle bli seniorbostadsrätter, ett boende som vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

– Det var ett väldigt stort intresse, vi hade mellan 400 och 500 intressenter. Men nu är det som det är, säger Mårten Lilja.

Att det nu blev ett definitivt nej till byggplanerna gör dock inte att Riksbyggens intresse minskar för att bygga i Söderköping. De kommer att fortsätta dialogen med kommunen.

Ni är inte stängda för en annan placering?

– Nej, men det är en fråga för kommunen, på vilket sätt de ska hantera sin detaljplaneprocess.

Mårten Lilja menar att det både finns ett stort behov av bostäder för de som vill flytta från sin villa, och att ett seniorboende skulle bidra till Söderköpings utveckling.

– Om ett par väljer att flytta från sin villa till en seniorlägenhet frigörs det bostäder och det möjliggör att barnfamiljer kan flytta dit. Det tror jag är bra för Söderköping.

ED Bygg, som är byggherre för de övriga husen, kommer att föra diskussioner med kommunen avseende vad som är möjligt att bygga enligt den gamla detaljplanen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa