Vad som orsakat förseningen i arbetet och när det ska vara klart kan Anna Thörn, kommundirektör, inte svara på. Men marksanering och installation av hiss ska bli klart under september månad.

– Sen har vi bett om en utredning av det invändiga arbete som behöver göras. Det handlar om brand, tillgänglighet och VVS och allt det är beställt men vi kan inte säga exakt inflyttningsdatum.

Det som är beslutat sen tidigare är att planeringsenheten på åtta personer, med bland annat schemaläggare och tes-planerare inom hemtjänsten, ska flytta in i lokalerna. Men huset rymmer många fler arbetsplatser än så och Anna Thörn har beslutat om en översyn av alla tjänstemannaarbetsplatser i kommunen.

– Det handlar om hur vi ska optimera användningen av våra lokaler och det ska presenteras för kommunledningsgruppen i oktober, säger hon.

Efter det fattas beslut om vilka andra som kan tänkas flytta dit.

– Vi har behov av kontorsplatser för tjänstemän. Särskilt samhällsbyggnadsförvaltningen sitter väldigt trångt idag.