Det korta svaret på frågan som Marja Bergström (V) ställer är nej. Roland Nilsson tänker inte förändra de mål som finns gällande stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tidiga insatser och tidig läsförståelse. De ska finnas kvar även om centrala elevhälsan måste spara 600 000 kronor.

– De här satsningarna görs inte bara av centrala elevhälsan utan de görs av all personal. Vi bedriver bland annat en bred kompetensutveckling till all personal med hjälp av riktade statsbidrag. Det är många som bidrar till det här.

Han poängterar också att Alliansen tog över ett stort underskott efter förra majoriteten, totalt 17 miljoner kronor, och att en förutsättning för en positiv utveckling i kommunen är en budget i balans.

– Målen är något långsiktigt att sträva efter, men de kan vara lättare eller svårare att nå dem beroende på vilken ekonomi man har.

Han påtalar också att uppdraget för centrala elevhälsan har förändrats över tid.

– 2016 fick de ett tillskott på någon miljon på grund av ökningen av ensamkommande flyktingbarn, och nu har antalet ensamkommande minskat dramatiskt. Så det finns förändringar i uppdraget som gör att vi bedömer att det här kan göras utan några större skador.