Skola får straffavgift för kameraregistrering

En gymnasieskola i Skellefteå testade att använda ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. Nu straffas skolan med en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att ha brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

21 augusti 2019 10:26

"Gymnasienämnden i Skellefteå har överträtt flera av bestämmelserna i dataskyddsförordningen på ett sätt som gör att vi nu utfärdar en sanktionsavgift", säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, i ett pressmeddelande.

Detta är första gången Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen, sedan de nya EU-reglerna trädde i kraft i maj i fjol.

"Teknik för ansiktsigenkänning är i sin linda men utvecklingen går snabbt. Vi ser därför ett stort behov av att skapa tydlighet kring vad som gäller för alla aktörer", säger Schelin.

Försöket pågick under några veckor och omfattade ett 20-tal elever, uppger SVT Nyheter Västerbotten. Varje gång eleverna gick in i klassrummet blev de igenkända av en kamera, och läraren behövde inte anteckna närvaro.

Gymnasienämnden uppger att man fått elevernas godkännande för att använda tekniken. Datainspektionens jurist säger att samtycke inte gäller i detta fall, eftersom eleverna befinner sig i beroendeställning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT