SKL – vem är det?

28 februari 2019 04:00

SKL får stort utrymme i media. De granskar kommunernas ekonomi. Upphandlar tjänsten och skriver ramavtal om SKL-hus och med Intrum Justitia. Medverkar gärna i Uppdrag Granskning. Föreningen skrev även ett avtal med regeringen Reinfelt om kömiljarden. Och nu vill de riva ett hus på Tegelbacken i Stockholm och bygga ett nytt för två miljarder kronor.

Sveriges kommuner och landsting är en ideell förening med 311 myndigheter som medlemmar. Föreningen har en styrelse, avdelningar och 1 100 anställda med fina titlar. Lena Micko är ordförande i föreningen.

Lena Micko sitter som folkvald S-ledamot i Linköpings fullmäktige, kallar sig SKL och hon använder partibeteckningen (S). Man får vara med i vilken förening man vill. I Sverige gäller föreningsfrihet. När Lena Micko sitter på föreningsmöte på SKL är hon privatperson utan partibeteckning. Föreningens anställda uttalar sig gärna i media. De säger att de företräder SKL och kallar sig ”vi”. De har liksom Lena Micko rätt att yttra sig.

Anställda och förtroendevalda på SKL-föreningen ger sken av att de företräder en överkommunal myndighet. De behandlas av media som om de talar för alla de 311 myndigheter som är med i föreningen.

De upphandlar tjänster, skriver ramavtal och kallar sig arbetsgivarorganisation. Förhandlar med facket om löner för kommunanställda. Driver centrala tvisteförhandlingar. Agerar ombud i domstol i egendomliga arbetstvister. Skriver ogiltiga avtal om utköp. Och tar saftigt betalt för sina tjänster.

Pengarna till verksamheten och de 1 100 anställda kommer från skattebetalarna. Det kommunala föreningsbidraget med skattemedel till den ideella föreningen är olagligt. Det bryter mot gynnandeförbudet i kommunallagen. Och nu när landstingen försvunnit ska SKL-föreningen byta namn till SKR. Då kan Statens Kriminaltekniska Laboratorium ta tillbaka sitt gamla namn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Grip rättssociolog