SEB: Investeringar stöttar global konjunktur

Den starka globala ekonomin biter sig fast ett tag till, skriver SEB:s ekonomer i Nordic Outlook. BNP-tillväxten världen över bedöms växa med 4 procent under 2018 och 3,9 procent 2019, enligt rapporten.

16 maj 2018 11:18

Högkonjunkturen stöds bland annat av starkare arbetsmarknader, större privat köpkraft och högre investeringsvilja i flera länder. Detta trots att den politiska osäkerheten fortsätter att vara större än på länge.

Skillnaderna i penningpolitik skiljer sig kraftigt åt mellan USA och många andra länder. I år väntas den amerikanska centralbanken höja styrräntan ytterligare tre gånger, medan de flesta andra länder, Sverige inräknat, fortsätter föra en expansiv penningpolitik. Dessa länder har därmed ett mindre spelutrymme på räntesidan när konjunkturen vänder nedåt, enligt SEB:s ekonomer.

Enligt rapporten bromsar Sveriges tillväxt in till 2,6 respektive 2,2 procent åren 2018–2019. Ett markant minskat bostadsbyggande och en dämpad inhemsk efterfrågan anges vara skälen, men SEB står fast vid prognosen om att prisfallet begränsas till 10 procent.

Kronan väntas stiga efter den senaste tidens kraftiga försvagning och priset för en euro spås av SEB handlas för strax under 10 kronor i slutet av året. 2019 väntas växelkursen stå i 9:70 kronor per euro.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT