Sänkta miljonböter för Monsanto

16 juli 2019 02:35

Bayerägda Monsanto dömdes i mars att betala 80 miljoner dollar i skadestånd till en man i Kalifornien som drabbats av cancer, som han anser orsakats av företagets ogräsmedel Roundup. Nu har en federal domare sänkt bötesbeloppet till 25 miljoner dollar, motsvarande 236 miljoner kronor. Företaget nekas dock en ny prövning av fallet.

Hur vedervärdig Monsantos produkt än är motiverar det inte ett så stort bötesbelopp, i synnerhet inte i brist på bevis att företaget medvetet gömt en känd eller uppenbar hälsofara, säger domaren Vince Chhabria.

Det aktuella målet är ett av över 13 400 liknande fall. I maj dömdes Monsanto att betala över 2 miljarder dollar i ett annat fall, då ett par i Kalifornien fått cancer efter att ha använt det glyfosathaltiga ogräsmedlet.

Bayer hävdar att produkten är säker, men en WHO-enhet har klassat glyfosat som antagligen cancerogent. Företaget säger i ett uttalande att de välkomnar det nya beslutet, men att de planerar att överklaga domen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters