Så svarar de på näringslivets frågor

Näringslivet i Linköping får ofta beröm men de representanter vi har talat med inför kommunvalet har samtidigt flera önskemål.

31 augusti 2018 10:00

Sofia Sjöström, regionchef för Svenskt näringsliv har tidigare kritiserat Linköping utifrån organisationens nationella undersökningar av företagsklimatet. Hon påpekar att Linköpig har ett rikt näringsliv, inte minst inom högteknologi, men att man missar småföretagen i andra branscher.

– Politikerna borde ge sig ut till företagen och skaka hand, och vara nyfikna.

Hon efterlyser också en annan retorik gentemot företag inom välfärdssektorn:

– Man talar om vinster i välfärden, som om företagarna vore utsugare, men det behöver nyanseras. I stället borde man uppmuntra till exempel småföretagare som vill driva verksamhet inom omsorgen, säger Sofia Sjöström.

Gustav Gyllensten är vd och grundare av Arbetsfabriken, som bland annat har verksamhet i Skäggetorp. Den består bland annat av att hjälpa långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. De är leverantörer till Arbetsförmedlingen, och de påverkas direkt av arbetsmarknadsåtgärden med så kallade extratjänster inom offentlig verksamhet.

– De här berörda personerna är ju vår målgrupp också. Vi har flera olika verksamheter så vi kommer nog att klara oss ändå, men det är en ny situation för oss, säger Gyllensten.

Vad behövs på svensk arbetsmarknad?

– Kommunerna borde blanda extratjänsterna med utbildning och kompetensutveckling. Det är en bra idé att skapa sysselsättning inom offentlig verksamhet, men ett år går fort och då är risken att de här personerna är tillbaka i arbetslöshet. Det behövs också särskild coachning för dem som står lite närmare ett jobb, men som är i behov av stöttning. De förväntas just nu klara sig själva.

Och på ett nationellt plan har han ett eget förslag:

– Rotavdrag för kompetensutveckling. Det skulle göra det lättare för människor att utbilda sig.

David Nilsson, vd för Citysamverkan (Linköpings innersta), framhäver att e-handeln påverkar de fysiska butikerna i innerstan men att kommunen främst behöver arbeta med tre saker: – En trygg och ren stadskärna som är tillgänglig både till fots, med bil och med cykel. Det är med en bra upplevelse som fysiska butiker konkurrerar med e-handeln. City är en stor handelsplats och i vår samverkan med kommunen och fastighetsägarna är vi ganska överens.

Ellinor Eineren, vd för Agricom, en startup från Mjärdevi-inkubatorn Lead som nu står på egna ben:

– Kommunen borde hjälpa nyföretagare mycket mer med administration och redovisning. Om det är något som många nyföretagare saknar så är det kunskaper om ekonomi och redovisning. Man förväntas också söka stöd från Vinnova och EU, men det är i princip ingen nyföretagare som vet hur man gör. Sammantaget gör det här att man som företagare kommer allt för långt från försäljningen, vilket borde vara kärnverksamheten, säger Eineren.

IT-företaget Hiq i Linköping fick i våras ett uppdrag att ta hand om rekryteringen till den globala koncernen Axis etablering i regionen. Planen är att rekrytera 100 anställda – bland annat ingenjörer – inom två år.

– Det går än så länge över förväntan. Men generellt är det brist på kompetens i branschen, säger Patrik Holm på Hiq/Ace i Linköping.

Vad kan Linköpings politiker göra för er?

– De kan underlätta för människor med bra dialog, attraktiva tomter och olika boendeformer. Och fortsätta att utveckla stadskärnan. Vi konkurrerar med Stockholm för många vill bo och jobba där. Men de flesta hamnar i kranskommunerna. Och ska man jämföra Täby centrum med Linköpings city så vinner Linköping ganska lätt, svarar Patrik Holm.

Se partiernas svar på önskemålen här nedan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa