Så många förlorade körkortet i länet

Under förra året beslutade Transportstyrelsen att återkalla 1 503 körkort i Östergötland – en ökning med drygt 20 procent jämfört med 2017. Fortkörning är den vanligaste orsaken.

25 januari 2019 15:00

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i en kommentar.

År 2017 återkallade Transportstyrelsen 1 239 körkort i Östergötland. År 2018 återkallades alltså 1 503 körkort – en ökning med 21,3 procent.

Den vanligaste orsaken till att myndigheten återkallar körkort är att en "väsentlig överträdelse" har skett. Det handlar oftast om fortkörning – men kan också handla om rödljuskörning eller att man kört bil och samtidigt pratat i mobiltelefon. 788 körkort i länet återkallades förra året på grund av "väsentlig överträdelse". 258 körkort återkallades på grund av rattfylleri. Under samma år återkallades 193 körkort på grund av medicinska skäl.

Även antalet varningar som Transportstyrelsen har utfärdat har ökat – med hela 179 procent jämfört med 2017. Under 2018 utfärdade myndigheten 405 varningar i Östergötlands län, vilket ska jämföras med de 145 varningar som utfärdades under föregående år.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna, säger Jonas Bjelfvenstam i en kommentar.

Återkallade körkort i Östergötland

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2018 (2017)

Rattfylleri 258 (224)

Smitning 6 (4)

Flera mindre överträdelser 17 (22)

En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 788 (605)

Opålitlighet i nykterhetshänseende 110 (97)

Allmän brottslighet 10 (7)

Medicinska skäl 193 (153)

Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 180 (173)

Samtliga 1 503 (1 239)

Källa: Transportstyrelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa