Riksgälden vill stoppa valutaaffärer

Ett förslag om stopp för Riksgäldens valutaaffärer för att minska statsskulden har klubbats av myndighetens styrelse.

Beskedet kommer efter en tid präglad av interna konflikter på myndigheten om frågan.

16 september 2019 12:15

Riksgäldens styrelse vill sätta stopp för myndighetens köp av utländsk valuta och föreslår en översyn av statsskuldens valutaexponering, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Avgörs av regeringen

Det är i slutändan regeringen med hjälp av Riksgäldens underlag som avgör sakfrågan, det vill säga om statens skuldförvaltare ska ägna sig åt valutaaffärer för att få ned statsskulden.

Förslaget om att stoppa valutaaffärerna kommer efter en period där utvecklingen av både räntor och valutor har överraskat, enligt Riksgäldens styrelse. Den ser därmed skäl att ompröva analysen från 2015 av valutaexponeringen i statsskulden.

"Av försiktighetsskäl föreslår därför Riksgälden att låta valutaexponeringen vara oförändrad tills en översyn är genomförd. Det skulle innebära att Riksgälden tills vidare upphör med att köpa utländsk valuta i syfte att minska valutaskulden", skriver Riksgälden.

Extern utvärdering

Beskedet kommer sedan Yvonne Gustafsson, ordförande i Riksgäldens styrelse, i helgen sagt till SVT att det har tillsatts en extern utredning av ledarskapet på myndigheten. Detta efter den senaste tidens rapportering om interna konflikter på Riksgälden i tidningarna Dagens Industri och Svenska Dagbladet.

"Styrelsen avser efter dialog med Hans Lindblad att uppdra åt Riksgäldens internrevisor att ta fram förslag på extern utvärdering kring ledarskapet i till exempel besluts- lednings- och beredningsprocesser. Det är alltså ett brett mandat och uppdraget återstår att i detalj utforma", skriver Riksgäldens presstjänst i ett mejl till TT.

Fakta: Riksgälden i korthet

Riksgälden spelar en tung roll i svensk ekonomi och på finansmarknaden som den myndighet som förvaltar statsskulden och hanterar statens lån. Myndigheten har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet.

I myndighetens uppdrag ingår att

vara statens internbank
ta upp lån och förvalta statsskulden
ge statliga garantier och krediter
säkra finansiering av kärnavfall
ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet
ansvara för statens hantering av bankkriser

Källa: Riksgälden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT