Riksdagsutskott vill ha känslig statistik

15 oktober 2019 12:11

Riksdagens finansutskott vill att regeringen ska utreda hur detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder kan byggas upp. Om en riksdagsmajoritet ställer sig bakom förslaget kommer det att riktas ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Enligt ett pressmeddelande från utskottet är frågan komplicerad eftersom den data som behövs för att bygga upp en grundlig statistik utgörs av känslig och skyddad personinformation. Av den anledningen reserverade sig SD i utskottet mot beslutet.

Riksbanken har i en framställning till riksdagen efterlyst den här typen av statistik för att kunna bedriva ett krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT