December förra året blev ett bakslag för både handeln och prognosmakarna. Black Friday i slutet av november kannibaliserade mer än väntat på decemberhandeln och i november föll mycket snö på många håll, vilket gjorde att inköpen av vinterkläder hamnade på "fel" månad. Totalt stannade ökningen under december 2017 på 1,8 procent.

Trångt före julafton

I år räknar dock HUI med en klar förbättring. Dagligvaruhandeln (främst livsmedel) ska enligt prognosen upp med 3,5 procent och sällanköpsvarorna (elektronik, sport och kläder med mera) väntas öka med 2,5 procent. Det som framför allt talar för ökningen är konjunkturläget, de låga räntorna, en stark arbetsmarknad och inte minst att julafton i år ligger på en måndag. Den som inte tycker om att trängas i butiker och gallerior bör kanske undvika de båda dagarna innan. Kommer det sedan nederbörd av rätt slag blir försäljningsrekordet ännu större, slår HUI:s vd Jonas Arnberg fast med bestämdhet.

Kommer det snö så spräcker vi 80-miljardersvallen.

Hot från Black Friday

Om det går att tala om hot mot decemberhandeln är det framför allt att helgerna ligger bra för lång ledighet och att många därför väljer att lägga julpengarna på resor. Black Friday, som infaller 23 november, är kanske ett ännu mer uttalat hot mot främst sällanköpsvaruhandeln och dessutom på flera sätt. Innan det amerikanska fenomenet dök upp sålde handeln till fullpris fram till jul och därefter kom reorna. Nu måste de sälja till kraftigt rabatterade priser under 24 timmar i november, vilket slår mot lönsamhet och decemberförsäljning.

Black Friday har etablerats så otroligt fort och för en del har det ställt till problem. Men alternativet att hoppa av Black Friday finns helt enkelt inte, säger Jonas Arnberg.

Många har trott att den amerikanska e-handeljätten Amazon skulle ha etablerat sig i Sverige inför årets Black Friday, vilket skulle vara ytterligare en utmaning för många butikskedjor. Men några tydliga tecken på att så blir fallet har ännu inte synts till. Nästa år räknar dock HUI med att Amazon är momsregistrerat i Sverige och kommer då att finnas med i prognoserna.