Rekordstarkt Volvo förbereder inbromsning

Lastbilsjätten Volvo accelererar. Både kvartalsvinsten och omsättningen slår rekord.

Samtidigt minskar orderingången kraftigt och företaget förbereder sig för att växla ned. Oron för en inbromsning får aktien att backa 1,8 procent.

18 juli 2019 07:59
Resultatet för det andra kvartalet var utan tvekan starkt. Vinsten före skatt uppgick till rekordhöga 14,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 11,6 miljarder kronor motsvarande period i fjol. Även omsättningen steg från 103,6 miljarder kronor i fjol till rekordhöga 120,7 miljarder kronor.
Överlag är det en väldigt stark rapport, det är bättre än väntat på alla områden. Försäljningen var starkare än väntat, rörelseresultatet var bättre, och lönsamheten var högre i framför allt lastbilsdivisionen, konstaterar Hampus Engellau, analytiker vid Handelsbanken.

I orderböckerna ser det desto dystrare ut. Antalet beställda lastbilar sjönk från 60 656 till 47 821. Framförallt drar Nordamerika ner orderstatistiken med en minskning med 53 procent medan Europa och Asien sjunker 21 respektive 19 procent.

Ska man peka på något som är negativt är det orderingången som var lite svagare än väntat, säger Engellau.

Vd Martin Lundstedt tonar dock ner dramatiken.

Efter ett antal goda år förväntar vi oss en viss korrigering. Det kommer att ske en viss avmattning under resten av året men ingen större dramatik. Sen gör vi så klart löpande anpassningar både uppåt och nedåt.

Bättre balans

Beträffande tappet i Nordamerika beror det enligt Lundstedt på att man nu betar av en för stor orderbok för att få bättre balans mellan leveranser, lager och orderintag och därför varit restriktiva med att ta nya ordrar.

Under den senaste tiden har ekonomiska data talat för en inbromsning av ekonomin, inte minst i Kina. Martin Lundstedt ser vissa tecken på att vi befinner oss i slutet på en konjunkturcykel, men säger att bolagets globala närvaro ger en bra flexibilitet.

Vi är vana vid det här. Vi lever i en cyklisk bransch. Vi har känselspröten ute och har system för det.

Enligt Björn Enarson, analytiker på Danske Bank står Volvo inför två utmaningar – dels att få ut så mycket volym som möjligt för att man har en hög orderstock, dels att förbereda sig för att sakta ner produktionen. Under 2016 visade Volvo att bolaget kunde hantera en 40-procentig produktionsnedgång i Nordamerika med bibehållen lönsamhet. I Europa är det upp till bevis.

Nervositet bland investerare

Europa har varit bra i många år så där har man inte riktigt sett effekterna på Volvo vid en nedgång. I Europa är nog investerarna fortfarande nervösa inför om man kan hantera en produktionsnedgång.

Nyligen aviserades nedskärningar i produktionen i Tuve och Braås där totalt 250 temporära tjänster kapades. Enligt Lundstedt är detta ett naturligt sätt att anpassa sig till marknaden och att det totala antalet tjänster ökade under kvartalet.

Orderingången för anläggningsmaskiner steg till 24 085 jämfört med 22 787. Volvo meddelar därför att man nu kommer att anpassa produktionen.

Inom detta affärsområde är Volvo väl rustat för en nedgång i Kina genom samriskföretaget SDLG, säger Björn Enarson.

De har visat sig gång på gång att de är mästare på volymnedgångar men även volymuppgångar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helen Preutz/TT