Rapport: Postnord hårt ekonomiskt pressat

Postnords ekonomiska problem är betydligt större än vad som tidigare framkommit, enligt en hittills okänd rapport om bolagets framtid som Dagens Nyheter tagit del av.

18 januari 2020 08:10

Den dansksvenska postkoncernen har under de tre senaste åren gått med förluster om totalt 2,99 miljarder kronor. De röda siffrorna beror nästan enbart på nedgången i brev från danskt håll. För svensk del väntas brevvolymerna inom några år komma att halveras, enligt Post- och telestyrelsen (PTS).

En avgörande slutsats i konsultrapporten, som beställts av den svenska och danska staten, är att Postnord kommer behöva någon typ av statssubventioner när brevverksamheten rasar.

Om staten skulle stå fullt ut för de brevbärarlinjer som ingår i samhällsuppdraget, men som enligt marknaden är olönsamma, beräknas Postnord gå med vinst. Men om subventioner från svenska staten uteblir och samhällsservicen behålls på samma nivå som i dag innebär det ett negativt värde för Postnord, enligt rapporten.

Den dansksvenska postkoncernens eget kapital har gått ned rejält sedan den bildades 2009, från över 13 miljarder kronor i kassan till 2,9 miljarder i september förra året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT