Många arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har svårt att få tag i personal, vilket gör att det nu finns goda chanser att hitta jobb.

– Det är ett väldigt stort antal yrken där arbetsgivare upplever brist på att hitta personal med rätt kompetens, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.  

Just hösten är också en bra tid att söka jobb.

– Nu kommer arbetsgivarna igång efter sommaren och börjar rekrytera igen.

Arbetsförmedlingen har uppdaterat sina yrkesprognoser, som visar var det finns bäst chans till jobb. Högskoleyrken med bäst chans i Östergötland är bland annat civilingenjörer, förskollärare och sjuksköterskor. 

– Inom vård och skola behöver det utbildas fler, men det blir också ett större behov på grund av befolkningsökningen, säger Ida Karlsson.

Inom övriga utbildningsnivåer är det bland annat elektriker, golvläggare och servitörer som har goda chanser. Det beror på att intresset för yrkesutbildningar på gymnasienivå är låg och att färre därmed har den rätta kompetensen, förklarar Ida Karlsson.

Inom andra yrkesgrupper är det dock svårare. Till exempel banktjänstemän, fastighetsmäklare, kommunikatörer och journalister. För dessa yrken finns ett stort intresse, men inte lika stort behov. Även för butikssäljare, vaktmästare och receptionister är det svårare. De sistnämnda är exempel på yrken som inte kräver någon särskild utbildning, men där arbetsgivaren oftast ändå kräver en gymnasiekompetens. 

– Det bästa man kan göra för sig själv är att gå ut gymnasiet, säger Ida Karlsson.