Privatsnok fixar pengarna åt CSN

En privatdetektiv i USA har hjälpt CSN att driva in över en miljon kronor från fuskande låntagare.

Försöket bedöms så framgångsrikt att myndigheten nu planerar för en fortsättning.

1 december 2019 08:04

Just i USA finns cirka 10 000 återbetalningsskyldiga svenska låntagare varav en fjärdedel benämns av CSN som "dåliga betalare", det vill säga någon som exempelvis inte betalat av på sina studielån under tre års tid.

När CSN gått bet valde man att anlita en amerikansk privatdetektiv som fick inrikta sig specifikt mot en grupp på 85 personer som gått under jorden.

Ett år senare kan man nu se tydliga resultat:

I 95 procent av fallen hittade detektiven uppgifter som CSN inte kunnat ta fram.

18 personer har inlett återbetalning på drygt en miljon kronor samtidigt som flera utredningar pågår vilket i slutändan kan betyda en ännu större totalsumma.

Gällande tolv personer har man sagt upp lånen efter utredning och upprepade försök att nå kontakt.

Vanligare i USA

Vi anser att det här var ett lyckat test. Privatdetektiven har flera kontaktvägar till våra kunder och hon har också haft tillgång till ett antal databaser som behövs licens för att söka i, något vi inte kunnat göra, säger Linda Edlund, kontorschef hos CSN till TT.

TT: Man kan föreställa sig att amerikanskt och svenskt arbetssätt skiljer sig åt. Hur fria tyglar har privatdetektiven i sitt arbete?

CSN lyder under svensk studiestödsdatalag. Vi har rätt att söka vissa kontaktuppgifter om vi har en fordran och i USA är det betydligt mera vanligt att anlita en privatdetektiv om man söker en person. För oss har det här varit ett komplement till våra egna efterforskningar, förklarar Linda Edlund.

Myndigheten har de senaste åren intensifierat sitt arbete med att hitta fuskande låntagare utomlands. Just USA har stått i extra fokus med historiskt låg inbetalningsgrad och de "dåliga betalarna" beräknas ha en skuld till CSN på cirka 1,1 miljarder kronor.

Bland de värsta syndarna finns bland annat en 58-årig kvinna som aldrig betalat något av sin skuld på 1,88 miljoner kronor. Ytterligare en person, en 44-årig man, har obetalda studieskulder på 1,8 miljoner kronor.

Upphandling på gång

Arbetet med privatdetektiven har nu varit så pass framgångsrikt att CSN beslutat att fortsätta på samma spår.

Vi har fattat beslut om att göra en upphandling och hoppas på att flera olika aktörer ska lämna ett bud. Det gäller i så fall för en tvåårsperiod.

TT: Kan det bli aktuellt med fler länder än USA?

I dagsläget är det specifikt USA men vi utvärderar löpande och skulle vi se väldigt goda resultat kan vi överväga att expandera till andra länder, säger Linda Edlund.
Fakta: Svenskar i USA med största CSN-skulderna

1. 58-årig kvinna. 1,88 miljoner kronor i skuld för utlandsstudier inom datavetenskap och musik. Har inte betalat något till sitt lån sedan 1999. CSN har sagt upp hela skulden till omedelbar betalning och har överlämnat ärendet till advokat för rättsliga åtgärder i domstol.

2. 44-årig man. 1,8 miljoner kronor i skuld för utlandsstudier inom business. Har aldrig betalat något till sitt lån. CSN har inlett en utredning om att säga upp hela skulden, för att i senare skede kunna inleda rättsprocess i USA.

3. 58-årig man. 1,76 miljoner kronor i skuld för utlandsstudier inom business. CSN har gjort adressefterforskningar men saknar för närvarande giltig adress till personen.

4. 43-årig man. 1,59 miljoner kronor i skuld för utlandsstudier inom psykologi och kommunikation. Har aldrig betalat till sitt lån. CSN har sagt upp hela skulden till omedelbar betalning och har överlämnat ärendet till advokat för rättsliga åtgärder i domstol.

5. 46-årig kvinna. 1,56 miljoner kronor i skuld för utlandsstudier inom naturvetenskap och psykologi. Hon har aldrig betalat till sitt lån. CSN har överlämnat obetalda belopp till inkasso i USA.

Källa: CSN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Österberg/TT