Peab avtalar om ny bankkredit

16 september 2019 18:15

Byggbolaget Peab har tecknat ett avtal om ny bankfinansiering. Det sker genom en så kallad revolverande kreditfacilitet om 7,4 miljarder kronor.

I transaktionen, koordinerad av Nordea, deltar de fyra svenska storbankerna samt Danske Bank. Låneavtalet utgör Peabs långfristiga grundfinansiering, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT