En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del angriper nya träd just nu. Vi hade inte väntat oss att någon skulle angripa nya träd nu eftersom den nya generationen blev färdig så sent på säsongen. Det är något nytt, säger Gunnar Isacsson, ekolog och insektsexpert på Skogsstyrelsen, till TT.

En cirka fyra millimeter lång skalbagge kanske inte verkar så farlig. Men i stora mängder kan den ta kål på även stora och friska granar. I fjol var vädret rena drömmen för granbarkborren och 3–4 miljoner kubikmeter skog värd miljarder förstördes, vilket var mer än av de stora skogsbränderna i fjol. Men larmen har kommit om att skadorna ändå kan bli mycket större i år.

Årets huvudsakliga svärmning av granbarkborre hade sin kulmen i juni. Men nu visar Skogsstyrelsens övervakning att en ny generation av insekten har börjat angripa träd i stället för att som förväntat gå ned i marken för att övervintra. I myndighetens distrikt Blekinge, Kalmar och Sörmland bedöms skadorna bli värre än i fjol.

"Bör avverkas"

Men också i distrikten Jönköping, Kronoberg, Skåne, Värmland, Örebro och Östergötland hittas nya angrepp – liksom i delar av Halland, Västmanland och Uppland.

Därför har Gunnar Isacsson ett rakt råd till skogsägarna:

Man bör gå ut i sin skog och titta var fjärde vecka och kontrollera nära platser som blev angripna i våras, för i kanterna på dem finns sannolikt nyangripna träd. Det ser man på att det rasar ned rödbrunt gnagmjöl från dem. De nyangripna träden bör avverkas och transporteras bort inom 5–6 veckor, och det kan vara bra att också få undan träd som angreps sent i våras för även där kan det finnas nyckläckta baggar.
TT: Och vad händer om man inte gör det?
Då har man en till generation baggar som blir färdiga någon gång i september–oktober och som går i övervintring då. Och då kommer nästa års angrepp som ett brev på posten, svarar Isacsson.

Det torra och varma vädret i fjol gjorde att mängden granbarkborrar mångfaldigades.

"Väldigt allvarligt"

Träden försvarar sig genom att försöka dränka insekterna med kåda, men blir de gnagande baggarna tillräckligt många orkar trädet till slut inte stå emot och granar som drabbats av torka är extra sårbara.

En mycket populär barnkammare för granbarkborren är stormfälld skog. Men uppröjningen efter stormen Alfrida i januari i Stockholms län har gått mycket trögt.

Det har varit väldigt svårt att få undan eftersom maskin- och transportresurserna inte har varit tillräckliga. Det är mycket som ligger kvar, säger Hanna Glöd, skogskonsulent på Skogsstyrelsens distrikt Stockholm/Gotland.
TT: Hur ser ni på det med tanke på tillväxten av granbarkborre?
Det är ju väldigt allvarligt. Eftersom vi hade den varma sommaren förra året blev det en väldigt stor ökning av granbarkborre då och de har kunnat föröka sig väldigt bra i år också, svarar Glöd.