Regionen ser över centralköket efter kritik

Region Östergötland ser nu över hur man kan göra sin del för att åtgärda avvikelserna i centralköket på Universitetssjukhuset.

Östergötland 31 oktober 2019 05:00

Vår rapportering om arbetsmiljön i produktionsköket på US fortsätter. Som vi tidigare har berättat så har anställda på Sodexo larmat om en smutsig och stressig arbetsmiljö. Dessutom har flera avvikelser rapporterats efter att miljökontoret gjorde en föranmäld tillsyn i oktober. Avvikelserna strider mot livsmedelslagstiftningen och handlar både om eftersatt underhåll och bristande rengöring. Bland annat hittades mögel på väggfogar bakom en skärmaskin.

– Det är svartmögel och det kommer när det är fuktigt och det måste man hålla efter med städning. Smutsigt kök är aldrig bra, säger Reine Sundell, fastighetschef, på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.

Svartmögel kan orsaka en rad olika symtom hos människor. De lindriga symtomen kan vara rinnande näsa, kliande ögon och hosta. 

Är det farligt?

– Det beror på omfattningen, säger Reine Sundell.

 

Det är Region Östergötland som äger lokalerna och som är ansvarig för underhåll av golv, väggar, tak och viss utrustning. Vid tillsynen i oktober noterades trasiga och smutsiga takplattor i diskrummet som var "fulla med flugor". Enligt platschefen Lars Attervåg på Sodexo har avvikelserna anmälts till Region Östergötland både innan och i samband med att företaget tog över ansvaret för köket.

"Det är punkter som vi behöver ha en handlingsplan på från er på regionen där ni redovisar när åtgärderna är planerade senast den 30 oktober 2019.", skriver han i ett mejl till regionen.

Takpannorna byts denna vecka enligt Reine Sundell. 

– Regionen har också inlett en förstudie för att se hur fukt från maskiner i diskrummet ska förhindra nya skador i taket. I ett kök, allra helst i ett diskrum, blir det alltid fuktigt och det gäller att man är noga med städning. Nu behöver vi från regionens sida se hur vi kan skapa ytskikt som underlättar städningen. 

 

En del av de avvikelser som noterades vid inspektionen kan inte ha kommit upp på kort tid, enligt fastighetschefen. Bland annat hittades rost och smuts på rör till fläktaggregat till en kyl. Det fanns även rostangrepp i torrförråd vilket riskerar att dra med sig smuts till beredningsbänken. 

Varför har regionen inte åtgärdat det tidigare?

– Jag kan inte svara på det, säger Reine Sundell. 

Hittills i år har tre inspektioner gjorts i produktionsköket. Det var vid den näst sista, i augusti, som det fuktskadade taket rapporterades liksom mögel på fogarna i diskrummet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa