Efter gårdagens kraftiga ras i USA tar aktiehandeln i dag temporärt paus då Wall Street håller stängt i samband med begravningen av expresidenten George H W Bush.

Nedgången i USA har dock gett svallvågor på övriga världens marknader efter det att flera amerikanska bedömare lagt stor vikt vid president Donald Trumps utspel om nya tullar och en allmän osäkerhet kring vad det till synes mildrade tonläget mellan USA och Kina egentligen är värt.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, tror snarare det har att göra med en allmän oro kring konjunkturen och tillväxten.

Alla är medvetna om att vi har passerat toppen på konjunkturen och att det bromsar in i flera ekonomier. Frågan är egentligen hur snabbt den här inbromsningen kommer att ske, säger han till TT.

Oro över ränteutveckling

Den amerikanska marknaden är även oroad över utvecklingen på obligationsmarknaden, där den tvååriga statsobligationsräntan närmar sig den tioåriga, något som kan leda till en så kallad inverterad räntekurva om tvååringens räntenivå passerar tioåringens. Det scenariot har föregått de tre senaste amerikanska recessionerna.

Den här indikatorn har varit bra historiskt sett för att förutsäga lågkonjunkturer. Men att marknaden lägger så mycket fokus på avkastningskurvan är egentligen bara en indirekt bekräftelse på att det är fokus på tillväxten och konjunkturen, säger Robert Bergqvist.

Ökad osäkerhet

Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Aktiespararna, håller med om att det finns en ökande oro för konjunkturen.

Det konstiga är att i början av det här året såg allting otroligt bra ut. I stort sett alla kurvor pekade uppåt i alla länder.

Han understryker dock att USA:s president har spelat en central roll för marknadens utveckling. Handelskriget med Kina, ståltullar och sanktioner mot Iran har alla skapat en osäkerhet.

Den amerikanska presidenten har satt de här dramatiska åtgärderna i verket, säger Peter Malmqvist.
För dem som fattar långsiktiga beslut i industrin resulterar det i ökad osäkerhet och att man skjuter projekt och beslut på framtiden.

Brexit påverkar

Utöver läget i USA tror både Malmqvist och Bergqvist att den stundande brexitomröstningen på tisdag i det brittiska parlamentet påverkar utvecklingen på både de europeiska och amerikanska börserna.

Vi kommer att kastas in i osäkerhet efter tisdagen och vi vet inte om det innebär att britterna kommer att kastas ut ur EU, säger Robert Bergqvist.

Även Peter Malmqvist tror att det politiska kaos som råder i Storbritannien skapar en osäkerhet, och att den hätska tonen i debatten gör utgången svår att förutsäga.

Mot den bakgrunden skulle jag säga att brexit just nu har en ganska stor betydelse för det allmänna börshumöret.

Trump skakar glaset

Han pekar även på att Italiens pågående budgetbråk med EU, som har lett till stigande räntor i landet, har en negativ inverkan. Italien, Storbritannien och Frankrike är ungefär lika stora och är väldigt betydelsefulla för den europeiska ekonomin som en helhet.

Det finns alltid någon faktor som får bägaren att rinna över. Det är en väldig massa droppar och alla ligger på kanten. Men det är den amerikanska presidenten som skakar glaset, säger Peter Malmqvist.

Robert Bergqvist tror dock inte att börsfallet i USA kommer att fortsätta i samma takt när de amerikanska börserna öppnar.

Det verkar inte som att det här börsfallet ska fortsätta i USA. Det tror jag kommer ha en lugnande effekt, säger Robert Bergqvist.