Oppositionens krav: Utred Teliaförsäljning

Regeringen bör omgående inleda en utredning för att bana vägen för en försäljning av statens ägande i Telia, enligt oppositionspartierna Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Frågan har hettat till sedan EU godkänt Telias förvärv av Bonnier Broadcasting, med TV4 och C More.

12 november 2019 17:02
Nu forceras allt i och med att affären blir godkänd och man står inför faktum, säger Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas talesperson i frågor om statligt ägande.

"Det är inte rimligt"

Bäckström Johansson kommer i veckan kalla näringsminister Ibrahim Baylan (S) till näringsutskottet, så att ministern kan redogöra för hur regeringen ser på frågan och processen framåt.

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson är inne på samma spår.

Att staten ska äga både SVT och TV4 och på så sätt bli helt dominerande på mediamarknaden, det är ju inte rimligt. Tvärtom, säger hon.

Hon efterlyser nu att regeringen omedelbart gör en analys av vad staten behöver behålla av Telia-tillgångarna för att inte äventyra kontrollen över infrastruktur som är känslig för rikets säkerhet, för att sedan inleda processen att sälja övriga tillgångar till privata ägare.

Det är bråttom. Regeringen måste ta den här frågan på allvar och sätta igång den här processen och analysen nu, säger Svantesson.

Majoritet för att sälja

Det blev redan i våras klart att det finns en majoritet i riksdagen för att sälja statens Telia-aktier. Frågan kom upp när en proposition om ett återköpsprogram av aktier i Telia behandlades i näringsutskottet, där Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna enades om att en försäljning borde genomföras.

Försvarsutskottet slog därefter fast att det innan en försäljning kan göras måste göras en försvars- och säkerhetspolitisk analys av konsekvenserna.

Vi börjar med en analys ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, för det finns fler perspektiv än ett här. Och när den är klar, så får vi se hur vi går vidare. Vi kommer aldrig att tumma på Sveriges säkerhetspolitiska intressen, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

TT: Kan det vara aktuellt att dela upp Telia och behålla den säkerhetspolitiska delen?

Av och till förs ju detta fram, men som om detta vore ett statligt verk. Hur man gör med ett bolag som är börsnoterat, och där majoriteten inte ägs av staten, det regleras ju i aktiebolagslagen, och det handlar om att det måste vara till fromma för alla aktieägare, så när vi väl har gjort vår analys och bestämt hur vi ska gå vidare, så återkommer vi, säger Baylan.
Fakta: Känsliga tillgångar i Telias portfölj

De infrastruktursystem som är känsliga från en säkerhetsaspekt bland Telias tillgångar finns bland annat SGSI, som är ett intranät, skiljt från internet, för säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa.

Telia är också inblandat i radiokommunikationssystemet för effektiv ledning (Rakel) med 72 000 abonnenter med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, energi, hälsa och försvar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT, Owe Nilsson/TT