Ekonomi Företagens lager ökade i Sverige med 3 miljarder kronor under andra kvartalet 2018. Det är en uppgång med 0,6 procent i volym, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

För industrin steg lager av färdiga varor och produkter med 0,6 miljarder kronor medan lager av insatsprodukter i den totala industrin steg med 2,4 miljarder kronor under perioden.

Totalt steg industrins lager med 2,9 miljarder kronor.

Även varuhandelns lagerhyllor fylldes på i det andra kvartalet. Under perioden ökade lagren med 0,1 miljarder kronor.