Ökad vinst för Tele2

24 april 2019 07:11

Mobiloperatören Tele2 redovisar ett resultat efter finansiella poster på 1 000 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Det kan jämföras med resultatet på 818 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Omsättningen för bolaget, som ingår i Stenbecksfären, uppgick till 7 217 miljoner kronor, jämfört med 5 425 miljoner kronor ett år tidigare.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 2 397 miljoner kronor, jämfört med 1 395 miljoner kronor i fjol.

Under fjärde kvartalet i fjol slutfördes fusionen mellan Tele 2 och Comhem som enligt Tele 2 beräknas ge synergieffekter på 1 350 miljoner kronor per år.

"När vi genomfört det första hela kvartalet efter fusionen med Comhem kan vi konstatera att kostnadsomvandlingen fortlöper enligt plan. Vårt fokus framåt blir att initiera tillväxt genom våra planerade aktiviteter," skriver vd och koncernchef Anders Nilsson i en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT