Ökad avverkning under 2019

8 oktober 2019 11:03

Skogsavverkningen väntas bli den högsta sedan 2017. Totalt beräknas bruttoavverkningen bli 94 miljoner skogskubikmeter, enligt en ny prognos från Skogsstyrelsen.

"Prognoser är svåra och faktorer kan fortfarande tillkomma som förändrar läget, men totalt sett är vår bedömning att 2019 kommer bli ännu ett år med en mycket hög avverkningstakt historiskt sett, säger Katarina Ekberg, handläggare vid enheten för policy och analys", i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT