Ny husrannsakan mot Swedbank

Det är en sargad storbank som på torsdagen lägger fram sin rapport för årets första kvartal.

Under onsdagen genomförde Ekobrottsmyndigheten en ny husrannsakan mot Swedbank. Polisen ska till skillnad från tidigare ha fått ta del av alla handlingar de velat.

24 april 2019 20:19

Flera utredningar pågår med koppling till de misstänkta transaktionerna i Swedbank, vars varumärke och aktiekurs har tagit en rejäl smäll de gångna månaderna.

Finansinspektionen utreder tillsammans med baltiska myndigheter om storbanken kan ha brutit mot regelverket mot penningtvätt. Denna utredning beräknas vara klar i oktober.

Grovt svindleri misstänks

En vecka efter SVT:s Uppdrag gransknings rapportering om misstänkta transaktioner i banken inledde dessutom Ekobrottsmyndigheten (EBM) en utredning om misstänkt insiderbrott, då det framkommit att banken dagarna inför SVT-sändningen den 20 februari exklusivt informerade ett antal storägare i förväg om de anklagelser om misstänkt penningtvätt som skulle framföras mot banken.

Efter en gryningsräd mot Swedbank inför bankens årsstämma utvidgades EBM:s förundersökning till att även gälla grovt svindleri. Bakgrunden var att företrädare för banken under hösten 2018 och framåt kan ha gjort vilseledande uttalanden om vad de kände till om misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Detta besked följdes av att den förre vd:n Birgitte Bonnesen – som 2011–2014 var chef för bankens baltiska verksamhet – efter några stormiga veckor i medierna tvingades avgå bara någon timme före årsstämman den 28 mars. Styrelseordförande Lars Idermark fick sitta kvar över stämman, men avgick någon vecka senare.

Under onsdagen genomförde EBM en ny husrannsakan mot Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, rapporterar Dagens industri.

Jag kan bekräfta att polisen har varit på Swedbank och fått ytterligare handlingar, säger bankens advokat Hans Strandberg till tidningen.

Några nya brottsmisstankar har inte tillkommit och EBM ska till skillnad från den första husrannsakan fått ta del av alla handlingar de velat.

Förstärkning av styrelsen

En extra stämma är planerad men ännu inte utlyst. Valberedningen, under ledning av Lennart Haglund från Sparbanksintressenter, har utlovat en förstärkning av styrelsen utan att precisera vad den innebär.

Delårsrapporten kan möjligen ge en vink om vilka kostnader som Swedbank hittills har åkt på till följd av penningtvättsmisstankarna. Det är inte uteslutet att årets kostnadsbudget har spräckts till följd av all inköpt hjälp i form av advokater, utredare och extra rådgivning som banken har anlitat. Om denna kostnadspost skenar iväg kan det slå mot både vinst och utdelning för 2019.

Kundflykt är en annan farhåga i kölvattnet på all negativ uppmärksamhet, som kanske hunnit visa sig under den senare delen av kvartalet.

Om Swedbank redan nu väljer att göra en avsättning för att täcka befarade påföljder ska vara osagt. Men om amerikanska myndigheter går vidare med sina undersökningar av Swedbank kan det landa på enorma summor. FI-böter om regelbrott efter skärpningen av regelverken i linje med EU:s fjärde penningtvättsdirektiv kan också bli kännbara.

Danske Bank har efter en rapport i höstas, som visade på misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro i en filial i Tallinn under 2007–2015, satt av cirka 25 miljarder kronor för att täcka eventuella böter.

Baltiska åklagare utreder

Parallellt med Uppdrag gransknings rapportering har finansmannen Bill Browder och hans kapitalförvaltare Hermitage Capital Management anmält Swedbank för vad som beskrivs som penningtvätt med koppling till kriminella kretsar i Ryssland. Enligt Browder har bland annat svenska Swedbank-konton använts för en del av de misstänkta transaktionerna som totalt uppges uppgå till 176 miljoner dollar.

EBM har med hänvisning till preskriptionsregler beslutat att inte inleda någon förundersökning på grundval av anmälan från Browder, som dock begärt en överprövning. Åklagare i Estland och Lettland har utifrån motsvarande anmälningar till dem fortfarande Swedbank under utredning.

Swedbank har sedan de misstänkta transaktionerna blev kända tidigare i år konsekvent hävdat att banken anmäler alla misstänkta penningtvättaffärer till polisen i de länder där man verkar och följer gällande regelverk.

Fakta: Rapport om utländska högriskkunder

SVT:s Uppdrag granskning rapporterade den 20 februari, med hänvisning till en läcka, att man identifierat 50 misstänkta kunder i Danske Banks penningtvättshärva som slussat motsvarande 40 miljarder kronor genom den svenska storbanken Swedbank i Baltikum.

Men problemet med penningtvätt i Swedbank kan vara betydligt större än så. I vad Swedbank har beskrivit som en preliminär rapport, gjord av den norska advokaten Erling Grimstad, hävdar författaren att banken har gjort stora överträdelser av regelverket mot penningtvätt i Estland.

Grimstadrapporten pekar bland annat på att Swedbank hade utländska högriskkunder som så sent som 2016 omsatte runt 200 miljarder kronor i banken i Estland.


Fakta: Rejäl smäll för Swedbanks ägare

För Swedbanks ägare har turerna kring de misstänkta transaktionerna i banken varit en rejäl smäll. Från Uppdrag gransknings första sändning den 20 februari till och med stämman den 28 mars raderades 38 procent av börsvärdet ut med ett kursras från 211 till 131 kronor.

Kursen har sedan dess återhämtat sig något och Swedbanks A-aktie kostar inför delårsrapporten för årets första kvartal cirka 155 kronor. Det kan jämföras med fjolårets topp på drygt 220 kronor i slutet av september.

Swedbanks största ägare är:

Sparbanksgruppen 10,8 procent

Folksam 7,0 procent

Alecta 4,8 procent

Swedbank Robur 4,8 procent

AMF 4,7 procent

Sparbanksstiftelser 3,4 procent

Blackrock 2,6 procent

Vanguard 2,6 procent

Norges bank 2,3 procent

Swedbank 1,6 procent

Källa: Swedbank/Modular Finance, 31 mars 2019

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT