Stilla havet Australien skapar en ny fond på två miljarder australiska dollar (13 miljarder kronor) för att låna ut pengar till stillahavsnationer.

Länderna ska kunna använda pengarna till olika infrastruktursatsningar, inom bland annat energi och telekom.

Australien och Kina tävlar om inflytande i området, och Kina har sedan 2011 seglat upp som den näst största bidragsgivaren i regionen, som är glest befolkad, men kontrollerar stora resursrika havsområden.