Nu prövas måttfullhet i spelreklam

Spelreklam i Sverige måste enligt lag vara måttfull, men vad betyder egentligen det?

Den frågan ska för första gången en svensk domstol uttala sig om.

Det kommer att ge en riktning på var man drar gränsen, säger Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen (KO).

18 november 2019 08:53

I december 2018 stämde KO bolaget Elec Games i Patent- och marknadsdomstolen, för företagets marknadsföring av spelsajten Ninja Casino. Marknadsföringen nådde inte upp till kraven om måttfullhet i spelreklam, enligt KO.

"Spela nu!", "Vinsten på banken inom 5 min" och "250 spel med chans på miljontals kronor är bara ett klick bort. Vad väntar du på?", är några av de påståenden som bolaget stämdes för. Stämningsansökan inkluderade även en pop up-annons som ansågs alltför påträngande.

KO yrkar att sajten, som numera blivit av med sin svenska spellicens av andra anledningar och inte längre verkar i Sverige, förbjuds att använda sådana påståenden. I andra hand yrkar KO att helhetsintrycket av påståendena, tillsammans med främst bilder, ska anses strida mot måttfullhetskravet.

"Behöver prejudikat"

Domstolens beslut väntas ge en efterlängtad fingervisning för hur begreppet måttfullhet ska tolkas och implementeras i marknadsföringen för spel om pengar.

Vi upplever att vi behöver ha ett prejudikat här, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO som har drivit domstolsprocessen mot Elec Games.
Ett så generellt begrepp som måttfullhet, att uttala sig om vad som är tillåtet och inte, det är inte lätt, säger han.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel (Bos) instämmer.

Vi har exakt samma syn. Vi beklagar att det är så otydligt, och vi har många gånger gett uttryck för önskemål till framför allt Spelinspektionen, men även KO, om att de ska klargöra vad måttfullhet är. Vi har ju haft det svårt att få några riktigt klara definitioner.

Förlorar tid

Konsekvenserna av det blir, enligt Gustaf Hoffstedt, att det är de svenska domstolarna och inte tillsynsmyndigheterna som tillåts definiera begreppet.

Det tycker jag är lite synd. Jag hade hellre sett att KO och Spelinspektionen tog en aktiv ledning i att själva definiera vad måttfullhet innebär. Det vi förlorar är tid, domstolarna är ju långsammare än tillsynsmyndigheterna.

På vilket sätt domstolen uttrycker sig i domen, som också kan komma att gå vidare till högre instans, kommer att påverka hur pass vägledande domen kan bli, säger Gunnar Wikström.

Inte heller kommer ett beslut som detta ge alla de svar som branschen behöver – de juridiska prövningarna kommer sannolikt att bli fler, säger han.

Om jag jämför med andra områden där vi har ett liknande måttfullhetsbegrepp, som på alkohol- och tobaksområdet, så har det varit ett antal prövningar. Så det kommer antagligen att bli fler även här.

Patent- och marknadsdomstolens dom meddelas fredagen den 22 november.

Fakta: Så bedöms måttfullhet av KO

Konsumentverket delar tillsynsansvar med Spelinspektionen över reglerna i spellagen, avseende marknadsföring av spel. Konsumentverket har det primära ansvaret för tillsynen av måttfullhet. För den tillsynen har de ett antal riktlinjer att följa i sin bedömning.

Bland annat bör marknadsföringen inte vara "påträngande eller ägnad att väcka särskild uppmärksamhet". Den bör ge en saklig och balanserad bild av spelet och vinstchanserna. De kommersiella budskapen ska också begränsas till relevanta fakta för spelet, presenterad så sakligt som möjligt och "utan ovidkommande inslag". Sammantaget ska en helhetsbedömning göras för att avgöra måttfullheten i marknadsföringen.

Källa: Konsumentverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marc Skogelin/TT