Norska kronan faller

Den norska kronan har fallit till en historiskt låg kurs mot euron. För att få en euro måste norrmännen nu betala 10:18 norska kronor, vilket är mer än det förra bottenrekordet i december 2008 på 10:17 norska kronor.

17 oktober 2019 09:05

Exakt vad som driver på utvecklingen är oklart, enligt analytiker på den norska storbanken DNB. Analytiker på Handelsbanken pekar på säsongsmönster, där små valutor tenderar att gå svagt när globala investerare reducerar risker i portföljen mot slutet av året.

En färsk Reutersenkät med analytiker pekar mot att den norska valutan ska stärkas till 9:90 kronor per euro på tre månaders sikt och fortsätta upp till 9:60 kronor per euro.

Kursfallet innebär att det nu räcker med 1:06 svenska kronor för att köpa en norsk krona, vilket är den lägsta norska kronkursen mot den svenska kronan sedan januari i år. I maj i år låg kursen på 1:10 svenska kronor för en norsk dito.

Norges centralbank har höjt styrräntan fyra gånger på 13 månader, men flaggade i september för en paus när det gäller räntehöjningar och bedömare räknar inte med några penningpolitiska förändringar inom överskådlig tid.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters