Norska kommuner nobbar vindkraft

17 september 2019 06:01

Norska kommuner säger nej till landbaserad vindkraft. I en undersökning som tidningen Klassekampen gjort svarar 78 av 101 tillfrågade kommuner nej på frågan om de vill se en utbyggnad av vindkraften på sin mark.

Bara fem svarar ja, medan 18 inte har tagit ställning till frågan. De tillfrågade kommunerna anses ha områden väl anpassade för vindkraftverk.

Myndigheten NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har skickat ut frågan om vindkraftverk på remiss till kommuner inom 13 geografiska områden, där den anser att kraftverk ska byggas. Remisstiden går ut först om två veckor, men om resultatet följer det som Klassekampen fått fram väntas det bara byggas vindkraftverk på ett av områdena, Vest-Finnmark i norra Norge.

Vid sidan av landbaserad vindkraft har dock Norge stora satsningar på vindenergi till havs i startgroparna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-NTB