Vad händer efter Pub Wasa?

"De kommer inte bli fortsatt krog- eller restaurangverksamhet", säger Magnus Malm från Magnentus om framtiden för huset som härbärgerat Pub Wasa.

23 mars 2017 12:37

Spekulationerna om vad som ska hända när Pub Wasa och Tegelvalvet försvinner från huset på Gamla Rådstugugatan är många och mycket är ännu inte bestämt. Det lilla berättar Magnus Malm från ägaren Magnentus. Men förändringar kommer att ske. Det är han tydlig med och har så varit sedan den blev känt att företaget förvärvat kvarteret Gripen som omsluts av gatorna Drottninggatan, Skolgatan och Gamla Rådstugugatan och Repslagaregatan.

– Vi ska jobba ordentligt med kvarteret för att uppnå det vi kallar Magnentus standard, säger han. En plan – som dock förutsätter bygglov – är att rusta upp och bygga på några låga byggnader som i dag står tomma. I samband med det finns en önskan att också få till fler parkeringsplatser, sa Magnus Malm i samband med att företaget förvärvade kvarteret av Heimstaden.

Just nu pågår omfattande förhandlingar med nya hyresgäster till huset. Magnus Malm vill egentligen inte säga så mycket om vilka som kommer ta plats i lokalerna.

– Jo så mycket kan jag säga att det inte kommer bli fortsatt krog- eller restaurangverksamhet, säger han.

Balkongen på fastigheten har varit föremål för många och långa diskussioner genom åren. Om den ska vara kvar eller inte vill eller kan inte Magnus Malm svara på.

– Jag kan inte svara på balkongens vara eller inte vara, det finns i alla fall ett bygglov på att den kan vara kvar. Dels beror det på om någon av våra tilltänkta hyresgäster vill ha den kvar, och dels så kommer vi att ha en nära dialog med vår stadsarkitekt och stadsantikvarie om denna balkong och övrig förädling av kvarteret, säger han.

Huset som Pub Wasa finns i uppfördes av vinhandlaren JJ Tesdorpf mellan 1827 till 1840 och vilar på de valv som troligen är från 1600-talet. Huset kallas också i litteraturen för Tesdorpfska huset. Till en bit in på 1900-talet användes valven för den vinhandel som drevs av familjerna Tesdorpf och Freese. Ett aktat märke var här Tesdorpfs egen punsch, som lär ha tävlat med Cederlunds, som en av de bästa i landet. Källarvalven var också Norrköpings första bowlingbana från 1931 och fram till 1958.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa