Vänsterpartiet ser med oro på att barn i Norrköping får en ofullständig skolgång på grund av lärarbristen.  

I en motion, som Elin Melander och Annika Kaiser står bakom, kräver de att kommunen arbetar aktivt för att se till att obehöriga lärare utbildar sig. 

– Det viktiga är att man inte konserverar lärarbristen, utan att man antingen ser till att obehöriga lärare utbildas så att de blir behöriga, eller ersätts med behöriga lärare, säger hon. 

I sin motion, som nyligen lämnats till fullmäktige, ställer de två tydliga krav. Till att börja med vill de att man kartlägger utbildningsnivån på samtliga obehöriga lärare i kommunen och även ser över åtgärder för att få fler att bli behöriga.  

De kräver också att kommunen utreder möjligheten att i samarbete med Linköpings universitet inrätta en variant av arbetsintegrerat lärande, där man arbetar och studerar parallellt. 

Universitetet erbjuder i dag kompletterande pedagogisk utbildning i den formen. 

– Men vi vill att man tittar på den modell som finns i Dalarna. Där fokuserar man på att utbilda i ämnen med extra stor brist, förklarar Elin Melander. 

Utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S) håller med om vikten av att komma tillrätta med lärarbristen. 

– Utan att låsa fast sig i en modell, så tycker jag det är jätteviktigt att vi tittar på allt för att komma tillrätta med lärarbristen, både nationellt och lokalt. Sedan kanske det inte blir exakt som det står i motionen, men alla goda idéer behöver noga övervägas i det här läget.