Två östgötar föreslås till ledande uppdrag

Socialdemokraterna har nominerat två politiker från Östergötland till inflytelserika uppdrag inom Sveriges kommuner och landsting, (SKL).

13 mars 2019 13:00

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) föreslås bli ordinarie ledamot i Sjukvårdsdelegationen. Lena Micko (S) kvarstår som Socialdemokraternas toppnamn och föreslås bli vice ordförande.

– Sjukvården är en grundbult i välfärdssamhället som vi alla är beroende av någon gång, jag ser fram emot att få vara en del av arbetet med att utveckla den svenska sjukvården, säger Kaisa Karro i ett pressmeddelande från socialdemokraterna i Östergötland.

Lena Micko förklarar i samma pressmeddelande att hon ska arbeta för att fortsätta att driva rätten till heltid.

– Heltidsarbete leder till ökad jämställdhet och är en viktig faktor för att klara vällfärden framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson