Under september kan vem som vill komma med synpunkter på förslaget till detaljplan. De som bor eller har företag i Klinga bjuds in till en informationsträff i mitten av september.

Blir förslaget verklighet kommer området kring Klinga gård och Klinga by att förändras totalt. För att mildra effekterna föreslås en mindre skog planteras för att fungera som skärm mellan villorna, kulturmiljön runt Klinga gård och lagerbyggnaderna. I förslaget till detaljplan ställs också krav på att lagerbyggnaderna ska hålla hög arkitektonisk nivå.

Det planerade logistikområdet gränsar till ett Natura2000 område med ekhagar. Enligt förslaget berörs de inte.

I dag finns flera mindre industribyggnader i Klinga. I våras presenterades ett förslag till utbyggnad av området. Tanken är att större och mindre lager och logistikbyggnader.

– De boenden där ute tycker att en sådan byggnad blir för störande för dem, säger Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör i Norrköpings kommun.

Synpunkterna har lett till att området nu utökas till totalt 60 hektar varav 40 hektar är åker och 20 hektar skog. En tredjedel av den ytan är redan reserverad av Logistikfastigheten i Norrköping AB som vill bygga det stora lagret

– Det här förslaget syftar till att de större byggnaderna ska komma mycket längre bort från bostäderna, säger Hans Revenhorn.

Något Mikael Solberg, en av delägarna i Logistikfastigheten i Norrköping inte har något emot.

– Bara det blir bra för alla är vi nöjda, säger han.