Stora förändringar står för dörren i Östergötland. Stadsomvandlingsprojekt med ny infrastruktur och nya bostäder väntar de kommande tio-tjugo åren. Det intensiva byggandet kan leda till en besvärlig situation i städerna som samtidigt får en allt större befolkning. Trafikstörningarna kan förstås drabba dem som bor i staden och ska ta sig till skola och arbete, men också sinka leveranser till företag, byggplatser och hushåll.

– Allt måste fungera, även om vi har stora byggarbetsplatser i städerna. Vi är säkert inte tillräckligt rustade. Även om Norrköping och Linköping har jobbat med stora projekt, så är vi inte vana vid projekt av den dimension som väntar. Vi är och ska vara oroliga för hur vi ska hantera det. Och vi måste jobba med näringslivet i de frågorna, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör i Norrköping.

När klustret höll sitt första seminarium i Norrköping inledde projektledaren Per Lindahl med sina egna erfarenheter om att bo i Valla i Linköping där han fått många lappar i brevlådan med budskapet: "Stå ut, det blir bra när det blir klart."

Artikelbild

| "Vi behöver bli mycket tuffare på att agera så att störningarna blir så små som möjligt" säger Ulf Arumskog, utvecklingschef Norrköpings kommun som samordnar kommunens arbete med Ostlänken.

– Men en stad blir aldrig klar. Därför måste vi bli bättre på att trängas i staden, säger han.

– Bygglogistik har vunnit mark de senaste fem-tio åren, men har handlat mycket om den enskilda byggarbetsplatsen. Vi vill lyfta frågan: Hur hanterar vi staden?

Bygglogistikern Camilla Einarsson ringar in byggtrafik som det största problemområdet när staden ska förtätas och nya stadsdelar ska byggas centralt, som till exempel Folkungavallen i Linköping och Inre hamnen i Norrköping.

– Det krävs en plan för att få byggtrafiken att fungera. I båda kommunerna har man börjat diskutera frågorna. Men det är ett nytt fenomen, tidigare har vi inte behövt tänka så mycket på bygglogistik. Sedan är det en bit kvar för att hitta lösningar för att bygga störningsfritt, säger hon.

Men kunskaperna växer kring bättre samordning, styrning av byggflöden och planering för att minska störningarna. För att samla kunskapen och utveckla regionen ytterligare på logistikområdet har nu ett Logistikkluster Östergötland bildats med stöd av Region Östergötland och Europeiska utvecklingsfonden. Där ingår en rad östgötska aktörer som forskare, byggföretag, kommunala tjänstemän, logistikföretag och fastighetsföretag.

Bland annat har logistikklustret sneglat på hur andra städer hanterar en byggsituation som blir allt mer extrem. För ett par veckor sedan var en delegation i Stockholm för att ta del av lärdomar från arbetet med Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

– Vi behöver bli mycket tuffare på att agera så att störningarna blir så små som möjligt. Vi måste bygga upp styrmedel för att de begränsas till en så liten yta och så kort tid som möjligt. Företagen ska tjäna på det, säger Ulf Arumskog, Norrköpings kommuns utvecklingschef.