Prognosen: 7 000 fler jobb

Arbetsförmedlingen Östergötland kan presentera glädjande siffror för utvecklingen i länet. Ännu finns dock utmaningar och problem.

13 juni 2017 17:00

En prognos för arbetsmarknaden 2017-2018 släpptes på tisdagen och i samband med detta bjuder Arbetsförmedlingen in till en pressträff angående Östergötlands siffror. Arbetsmarknadsanalytiker Håkan Lindell förklarar hur prognosen tagits fram.

– Mycket baseras på vad näringslivet säger, vi har skickat ut 700 enkäter i Östergötland. Dessutom vägs konjunkturläget och andra data in men enkäten är viktig, berättar Håkan Lindell.

Vad denna prognos tydligt visar är att näringslivet är väldigt optimistiskt vad gäller jobbtillväxten i rådande högkonjunktur. Nu bedömer Arbetsförmedlingen att det tillkommer 7000 nya jobb i Östergötland under 2017 och 2018. Någon gång under 2017 kommer antalet sysselsatta i länet att för första gången överstiga 200 000. Dessutom minskar ungdomsarbetslösheten i snabbare takt än riket.

Men samtidigt som det skapas många jobb kommer arbetslösheten ändå att öka något: till slutet av 2017 beräknas denna öka med 500 personer i länet. Dessa till synes paradoxala siffror beror till del på att ett större antal nyanländas inträde på arbetsmarknaden har inneburit en ökning av arbetskraften.

Dessutom fungerar inte alltid matchningen av arbetslösa till de branscher som har anställningsbehov – hela 39 procent av företagen inom det privata näringslivet anger att man upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering. De största anställningsbehoven finns inom vårdsektorn, byggsektorn samt IT-sektorn.

– Vi kan se att just nu går sammanlagt 716 elever på byggprogrammen i Östergötland och i vårdprogrammen 513 personer, det är för få sett till behoven, säger Håkan Lindell.

En annan förklaring är alltså de nyanlända som nu går ut på arbetsmarknaden och där en relativt stor del har lägre än gymnasial utbildning; de får då svårt att få arbete eftersom det råder brist på enkla jobb.

– Det kommer ett nytt studiestartstöd den 1 juli som ska hjälpa de med låg utbildning att komma till studier, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef för östra Östergötland som ändå tycker att Sverige har ett gynnsamt läge.

– Det gäller att få in de nyanlända med låg utbildning i arbete men lyckas vi med det ser det bra ut. Sedan har också många av de nyanlända en bra utbildningsbakgrund och de kommer att få jobb.

Vad ser du som mest positivt i denna prognos?

– Det är överraskande att jobbtillväxten är så hög. Sedan är det väldigt positivt att ungdomsarbetslösheten i länet minskar, vi börjar närma oss rikets nivå, säger Inger Schroeder.

Några siffror

Andelen inskrivna arbetslösa i Norrköping i genomsnitt de senaste två kvartalen: 12,4 procent.

Antalet arbetslösa personer i länet i slutet av 2016: 18 700.

Andelen arbetslösa ungdomar (18-24) i länet i april 2017: 12 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa